znakfirm Telefonia klasyczna - Telefonia VoIP - Sieci komputerowe - Systemy dozorowe Home

baner

   Programy platan


linia

Programy taryfikacyjne

prima

     W przypadku centrali Prima i Prima mini rejestracja rozmów i ich przeglądanie dostępne są przez przeglądarkę internetową oraz programy Prima Web Konfigurator i Prima mini Web Konfigurator. Taryfikacja odbywa się w aplikacji Grosik.

     W PBX Serverze Libra taryfikacja odbywa się w aplikacji Grosik. Dodatkowo w Strefie Użytkownika każdy ma dostęp online do historii swoich przeprowadzonych rozmów.

libra
CTI linia

Platan CTI

 

 

     Oprogramowanie Platan CTI (Computer Telephony Integration) jest instalowane na komputerach sieci LAN, z których jeden pełni funkcję Serwera CTI współpracującego z centralą. Użytkownicy podłączeni do sieci z zainstalowanym programem Klient CTI otrzymują informację o przychodzących połączeniach telefonicznych miejskich i wewnętrznych, mają również możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych między sobą.

Agent

linia  Agent nagrywanie rozmów
 

     Systemy Platana - PBX Server Libra oraz centralka IP Prima oferują zintegrowane nagrywanie rozmów. Do ich obsługi - przeglądania, odsłuchiwania i zapisu nagrań przez uprawnione osoby służą aplikacje Agent 003 (do Libry) oraz Agent 001 (do Primy).


Dial S.C. Ul. Heleny Marusarzówny 5, 26-615 Radom Tel. 48 340-09-00, fax. 48 340-09-01

2013 © Copyright Dial SC